Privacyverklaring

Inleiding

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en daarom doen wij er alles aan om uw privacy te beschermen wanneer u onze website bezoekt. In dit privacy statement informeren wij u graag over de wijze waarop wij uw gegevens verzamelen bij het gebruik van de website, waarom we uw gegevens verzamelen en hoe we deze gegevens verwerken. Ook vindt u hier al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten. Dit privacy statement is van toepassing op alle diensten van OH Football Shirts. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor ons privacy statement.

Wij kunnen dit privacy statement aanpassen. Wij adviseren u daarom dit privacy statement telkens te raadplegen om op de hoogte te blijven van ons actuele privacy beleid.

Laatste update privacy statement: 01-06-2023

Er zijn situaties waarin uw gegevens door OH20 Football Shirts verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat er met uw gegevens gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven.

Als u het niet prettig vindt dat OH20 Football Shirts uw gegevens gebruikt, neem dan gerust contact op.

info@oh20footballshirts.com
Btw. Nr. NL865392055B01 | KVK Nr. 90648412

Doel

OH20 Football Shirts verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij via onze website verwerken:

  1. Voor- en achternaam
  2. Telefoonnummer
  3. E-mailadres
  4. IP-adres
  5. Het e-mailbericht

OH20 Football Shirts verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u heeft toestemming gegeven of voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit doen wij voor de volgende doeleinden:

  1. De levering van onze diensten.
  2. Verzenden van verkoopfacturen, offertes en andere commerciële documenten.
  3. Verzenden van productinformatie en andere promotionele e-mails, indien wij hiervoor toestemming hebben gekregen.
  4. Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  5. Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Ontvangers

De gegevens die OH20 Football Shirts ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Finalwebsites

De website van OH20 Football Shirts wordt gehost bij Finalwebsites. Gegevens die u achterlaat op de website van OH20 Football Shirts zijn servers van Finalwebsites. Ook de email van OH20 Football Shirts wordt gehost door Finalwebsites. Als u contact opneemt via de formulieren op de website of via de e-mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Finalwebsites.

Cookies

Om het gebruik van onze website in kaart te brengen en te analyseren maken wij gebruik van Google Analytics. De cookies van Google Analytics stellen ons onder meer in staat om te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina’s van onze website het vaakst worden bekeken. De verzamelde informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt door ons gebruikt om onze website te optimaliseren. De verzamelde informatie wordt door ons niet gebruikt om u, als persoon, te identificeren. Voor volledige informatie over de functionaliteit en gegevensverwerking van OH20 Football Shirts verwijzen wij u naar de verklaring in onze cookie policy.

Bewaren en beveiligen

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door OH20 Football Shirts, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij wij op grond van wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. Op het moment dat u contact opneemt via de website, worden die gegevens die u meestuurt, zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden tot maximaal een jaar terug bewaard. De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, telefoonnummer of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door OH20 Football Shirts of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk tweestapsverificatie. Daarnaast wordt u bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van OH20 Football Shirts privé is. U herkent deze beveiliging door het slotje voor de URL.

Rechten

Recht op inzage

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij OH20 Football Shirts vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen naar OH20 Football Shirts. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? Dan heeft u het recht om dit te laten rectificeren door OH20 Football Shirts.

Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij OH20 Football Shirts opgeslagen liggen in het geval van een overstap naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient OH20 Football Shirts al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij OH20 Football Shirts vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat OH20 Football Shirts niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat OH20 Football Shirts uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@oh20footballshirts.com

Plichten

OH20 Football Shirts verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan OH20 Football Shirts het betreffende product niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met OH20 Football Shirts met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst met u toestemming voor worden gevraagd.

OH20 Football Shirts behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer OH20 Football Shirts dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om rechten, eigendom of veiligheid van OH20 Football Shirts te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@oh20footballshirts.com
Btw. Nr. NL865392055B01 | KVK Nr. 90648412