Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website www.oh20footballshirts.com. OH20 Football Shirts wijst je ten aanzien daarvan op het volgende:

Aansprakelijkheid

OH20 Football Shirts doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de website geen fouten bevat. Helaas kunnen wij dit niet garanderen. OH20 Football Shirts is niet aansprakelijk indien er sprake is van ‘kennelijke’ (type-)fouten. Hiermee worden fouten bedoeld waarbij iedere bezoeker van de website zou moeten kunnen aannemen dat het om een fout moet gaan. Komt u ergens een fout tegen? Dan zouden wij het fijn vinden als u ons daarvan op de hoogte stelt. Stuur uw e-mail naar info@oh20footballshirts.com.

Rechten

OH20 Football Shirts, of de rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor, waaronder auteurs- en merkrechten, portretrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de website staat. Daaronder vallen onder meer teksten, illustraties en grafisch materiaal. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de website. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te vermenigvuldigen, of op een andere manier op te slaan of ter beschikking te stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OH20 Football Shirts.

Uw gegevens

Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is of op grond van een wettelijk voorschrift.

Wijzigingen

OH20 Football Shirts mag de informatie op de website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de website is gewijzigd.